Combi G

  • Opis:
    elastyczne, ciągliwe laminowane grzywny miki (flogopit) i włókna z krzemianu wapnia z azbestu specjalnego spoiwa odpornego na rozdarcie
  • Zastosowanie:
    Nakładka Filmowa wersja starej prasy materiałów ogniotrwałych w piecach indukcyjnych bez transportu